top of page

Bent u wettelijk verplicht uw cv-ketel te laten nakijken?

Veel energieleveranciers benaderen hun klanten met hun dienstverlening rond ketelonderhoud. Dat het belangrijk is om uw cv-ketel af en toe te laten nakijken om defecten te voorkomen, spreekt voor zich. Maar is het ook wettelijk verplicht?


De wet is heel duidelijk: u bent wel degelijk verplicht om uw cv-ketel regelmatig te laten onderhouden. Dat mag bovendien uitsluitend gebeuren door een erkend technicus.


Voor centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan of propaan) eist de wetgever een tweejaarlijkse controle. Voor stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, ...) geldt een verplichte jaarlijkse onderhoudsbeurt. Niet onbelangrijk: het is de gebruiker van het centrale stooktoestel die in het onderhoud moet voorzien. Bent u huurder, dan is het dus uw verantwoordelijkheid om de cv-ketel te laten nazien.


In de praktijk gaat de overheid zelden proactief controleren of u de onderhoudsverplichting nakomt. Maar bij brand of andere schadegevallen kan verzuim wel doorwegen in verzekeringsdossiers, aangezien de verzekeraar u nalatigheid kan aanwrijven.Waarom moet u uw ketel laten nazien?


Naast de wettelijke verplichting zijn er nog meer goede redenen om uw ketel op tijd te onderwerpen aan een onderhoudsbeurt: